#5 Ohio State Buckeyes 35 Youngstown State 3: WR Emeka Egbuka stars in game with 9 catches, 94 yards, Talks to Media

By Danielle Daniels

Emeka Egbuka vs. Michigan 2022 (courtesy OSU Athletic Communications)

Emeka starts off answering a question about what’s holding back the offense

 

Emeka Egbuka OSU WR Postgame press conference #5 OSU 35 YSU 7 9 9 2023.mp3

Emeka Egbuka

OHIO STATE FINAL TEAM STATS

(courtesy NCAA Communications)

COURTESY OSU ATHLETIC COMMUNICATIONS & NCAA